Mijn verhaal

Mijn naam is Marijke Tops. Ik ben geboren op 21 maart 1979 en opgegroeid in Nederland. Ik ben de oudste van vier kinderen. Mijn ervaring met zelfonderzoek begon toen we in Afrika woonden. Ik ging van su├»cidaal naar vredig in zeer korte tijd. Dit is mijn verhaal. Ik ben 31 jaar als we op Afrikaanse bodem landden. Mijn man werkt als bosbouwkundige en is naar Kameroen gezonden. Ik ben nog nooit in dit continent geweest. Read more…

My story

My name is Marijke Tops. I was born on 21 March 1979 and raised in the Netherlands. I am the eldest of three siblings. My journey with inquiry started while living in Africa. I went from suicidal to peaceful in a short period of time. This is my story.  I am 31 years old when we set foot on African earth. My husband works as a forest engineer and is sent to Cameroon. I have Read more…